Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid

December 04 2017

W dwóch przypadkach ludzie absolutnie nie wierzą żadnym tłumaczeniom. Gdy mężczyzna wyjaśnia, skąd ma podbite oko, a kobieta… nowe futro.
— Marlena Dietrich
Reposted fromavooid avooid viaraspberryheart raspberryheart
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaraspberryheart raspberryheart
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy viaraspberryheart raspberryheart
4940 6ca2

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasatyra satyra
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viasatyra satyra
Reposted fromcolagatji colagatji viasatyra satyra
5583 3394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viasatyra satyra
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viasatyra satyra
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viafotoplastikon fotoplastikon
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"

November 05 2017

Koh 4,10-12

10 Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, 
a nie ma drugiego, który by go podniósł. 
11 Również, gdy dwóch śpi razem, 
nawzajem się grzeją; 
jeden natomiast jakże się zagrzeje? 
12 A jeśli napadnie ich jeden, 
to dwóch przeciwko niemu stanie; 
a powróz potrójny niełatwo się zerwie 3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl